Logo test 2

2000 startade jag ett konsultföretag i Tunisien, där jag bodde sedan 1991. Xena Consulting assisterade nordiska företag på den nordafrikanska marknaden och vice versa.

2004 återvände jag till Sverige, läste in en master i internationell marknadsföring samt startade Xena Consulting i Sverige.

2007 började jag "pendla" mellan Sverige och Tunisien men bestämde mig i början av år 2012, i samband med hur Tunisien utvecklades efter revolutionen, för att bosätta mig permanent i Sverige.

2014 Ändrade jag inriktning för Xena Consulting  och började fokusera på att föreläsa, utbilda och ge råd inom interkulturell kompetens,  ledarskap och förhållningssätt i mötet med andra kulturer med speciellt fokus på den arabiska

2021 började jag samarbeta med BBi communication, Eva Malmström, Qingyin Liu och Åsa Lindell. Samma år blev jag klar med min faktabok om Interkulturell Kompetens i mötet mellan den svenska, arabiska och muslimska kulturen.

2023 utökades samarbetet med två kultur experter Augustine Tah, från den afrikanska kulturen och Qingyuin Liu från den kinesiska kulturen. Dessutom har vi påbörjat ett samarbete med konsultföretaget INWAYS.
  och muslimska kulturen.