Logo test 2

Mångkulturell förändringsprocess


Förändring kan exempelvis bestå av en omställning på en arbetsplats som för vissa individer kan kännas svår medan andra är mer förändringsvilliga. På en mångkulturell arbetsplats är den dessutom kulturellt betingad

I våra utbildningar tar vi upp förändringsprocessens olika stadier. Vi arbetar även med frågor kring förändringsovilja och om hur man kan effektivisera och bättre utnyttja förändringens olika stadier. 

Syfte & Målgrupp
Att få förståelse för förändringsprocessens olika stadier för att vara bättre kunna hantera din mångkulturella arbetsplats.

Innehållet är baserat på:
  • Diskussion kring begreppen förändring, anpassning, interkulturalitet och förändringsvilja/ovilja.
  • Forskning om individers försändringsförmåga, förändringsmotivation, kulturkrockar etc.
  • Egna erfarenheter av integration i olika kulturer samt återintegrering i den svenska kulturen.
  • Gruppdiskussioner.
  • Perspektiv på den svenska kulturen och våra värderingar.
  • Motivationsteorier och faktorer