Logo test 2

Mångkulturella Arbetsplatser

en framgångsfaktor

En mångkulturell arbetsplats kräver ett helt nytt tänkande och mer kunskap. Vissa arbetsgivare vet hur de kan dra nytta av kulturella olikheter medan andra har svårigheter att hantera situationen.

En mångkulturell arbetsplats ger dig konkurrensfördelar om den är rätt styrd.

För att förvandla en mångkulturell miljö och arbetsplats till att ge mervärde är ett långsiktigt arbete som börjar med att skapa en inkluderande stämning där nyfikenhet och lyhördhet är viktiga faktorer.

Många internationella företag har sedan länge förstått att ekvationen ”olikheter ger mervärde” stämmer och bevisligen konstaterat att de nått längre med heterogena gruppsammansättningar än med homogena. Varje gruppmedlem tillför något den andra inte har tänkt på. Gruppens medlemmar tvingas att ge akt på sig själva, sin personlighet och sin kulturella bakgrund för att kunna vara öppna och mottagliga för nya och helt annorlunda tankemönster, speciellt i tider där förändring är nödvändigt.

Förutom internationella företags insikt finns mängder av forskningsresultat som bevisar att en mångkulturell arbetsplats ger mervärde och hjälper företag, organisationer och myndigheter att nå större framgång. Dessa studier visar på ett positivt samband mellan mångfald, produktivitet, effektivitet och ökad innovationsgrad.

Fler exempel på fördelar med kulturell mångfald är att den kan öka kreativiteten, förbättra medarbetarnas samarbete, få ett bredare utbud av kunskaper och minska rasism 

På mångkulturella arbetsplatser är allas medverkan en förutsättning för att uppnå ett vinstgivande resultat. 

Förslag på innehåll:
Interkulturell Kompetens där alla medarbetare, ledare och chefer deltar.
Interkulturellt Ledarskap för de chefer som ska arbeta med att styra upp den mångkulturella arbetsplatsen.
Samhörighet och inkluderingsprocessen.
Företagets värderingar styr och företagets policy ger tydliga riktlinjer.
Mångkulturell anställnings- och personalpolitik.
Inkludering en förändringsprocess och hur förändringsmotstånd är kulturellt betingat.
Upplägget skräddarsys
Du kan välja att lägga upp det med föreläsningar, utbildningar, coachning, workshops, streaming av filmer och även inkludera boken "Så konstiga NI är" 

Du väljer självklart antal dagar och om du behöver en eller flera uppföljningar. Vi kan även agera som konsult och hjälpa er att ta fram strategier i arbetet med er mångkulturella arbetsplats

Ofta hör jag politiker uttala sig om att integration är att kunna ett språk och att ha ett arbete.
Språket i kombination med ett arbete är ju alltid en bra början. Men räcker det? Om någon kan det svenska språket och har ett jobb men efter arbetet umgås vederbörande aldrig med svenskar. Då kanske vi kan känna oss integrerade men för att känna oss inkluderade behöver vi umgås med varandra. För hur ska vi annars förstå kulturen på djupet och få en känsla av samhörighet eller känna sig som en del i en helhet? För inte löser väl ett arbete och att vara flytande i ett språk känslan av utanförskap?

Våra egna svenska värderingar styr hur vi definierar integration när vi pratar om jobb och språk. Integration räcker inte för det handlar om känslan av att vara inkluderad vilket innebär att man behöver blir "sambo" med en annan kultur. Att vara sambo innebär att vi ömsesidigt måste anstränga oss för att förstå varandra, kommunicera bättre och hitta lösningar som fungerar för bägge parterna.

Först då man umgås med den andra kulturen och dess värderingar kan vi faktiskt bli integrerade och inkluderade. Det betyder att man förstår både sina och den nya kulturens koder. Koderna lär man sig inte bara genom att kunna språket eller på arbetsplatsen utan man måste umgås för att förstå det som sägs "mellan raderna".

Vi behöver verkligen börja tänka igenom vad integration och inkludering egentligen innebär och vad det skulle göra för skillnad för oss, vårt samhälle och för en mångkulturell arbetsplats. Först därefter kan vi börja ta fram en strategi som utgår från att "tillsammans blir vi bättre" och mer effektiva. Vi får inte heller glömma att regler, villkor och krav ska vara lika för alla utan undantag.  

Arbetsmetod
Proceduren börjar med att vi medvetandegör hur våra värderingar påverkar och styr oss för att medvetandegöra hur vi tänker. Tillsammans går vi därefter igenom era behov, er målsättning och era tankar kring hur ni vill bygga er integration. Här kan det eventuellt behövas en del olika typer av analyser.
 
Vi tar fram exempel på hur andra har gjort där ni tar ut det bästa ur andras erfarenheter som sedan  kan anpassas till er unika situation. Antingen väljer ni att få 
konsult
 assistans eller så föredrar ni att en utbildning där ni själva kommer fram till hur och vad ni vill och behöver göra.
 

Exempel på hur din mångkulturella arbetsplats kan ge mervärde

"En personalchef på ett mellansvenskt verkstadsföretag fick en idé. För att förbättra sammanhållningen skulle de anställda med helsvensk bakgrund bjuda hem kollegor med annan etnisk bakgrund på julafton. Efter en stunds funderande kom man fram till att det är ju just det som är poängen. Att alla inte behöver ha samma kultur och att det kan vara bra att hela personalstyrkan inte tar ledigt för att fira jul. Då slipper man låta produktionen ligga nere."