Logo test 2

Skräddarsydda

2 dagars kurser


 


Skräddarsy din 2 dagars utbildning med utgångspunkt från vilken av bemötandenivå du arbetar med. 

- Mångkulturella kunder (patienter, bidragstagare, elever m.fl,)
- Mångkulturella arbetsplater 
- Både mångkulturella arbets-platser & kunder 
- Interkulturellt ledarskap

Den första dagen består av en anpassad föreläsning och dag två grundar sig på "Kulturverktyget" och kan innehålla en workshop och  coachning eller fallstudier.

Förutom vår kulturella specialkompetens inom den arabiska och muslimska kulturen har vi även tillgång till specialister inom både den asiatiska och afrikanska kulturen. 

Ni har möjlighet att välja om ni vill ha allt, delar eller inget Online eller Live. 

Vi kan även om ni önskar inkludera boken "Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer som arbetsmaterial till ett rabatterat pris.

Skräddarsydda
längre utbildningar 
 

En längre utbildning är som alla skräddarsydda utbildningar och föreläsningar baserad på er organisations kulturella dilemman vare sig det handlar om en mångkulturell arbetsplats, bemötande av mångkulturella kunder eller båda delarna.

Skillnaden på en 2 dagars och en längre utbildning är att vi kommer att följa er såväl med återkommande lektioner som med workshops, träning, coachning och mentorskap under en längre tid. Dessutom kommer vi att arbeta med era dilemman från början till slut för att nå fram till en väl fungerande strategi. Vi lägger även in mycket tid för reflekterande betraktning.

Det är viktigt att förlägga arbetet på flera nivåer i organisationen som exempelvis medarbetarnivå och ledarskapsnivå men även på kundnivå. I detta sammanhang är det viktigt att vara medveten om att en svensk chef eller ledare fungerar inte alls på samma sätt i andra kulturer som exempelvis den arabiska, asiatiska eller afrikanska. Av den anledningen arbetar vi mycket med interkulturellt ledarskap.

Att få en mångkulturell arbetsplats att ge mervärde är ofta en genomgripande förändringsprocess för alla inblandade parter. I vårt team har vi en specialist på förändringsprocesser som även är medveten om, tar hänsyn till och är kunnig inom hur en förändring är kulturellt betingad.

På mångkulturella arbetsplatser eller i mötet med en kund från någon annan kultur är risken stor att konflikter uppstår.

Speciellt om man har för avsikt att ändra på regler kring, som många uppfattat som en förmån. För att ge er förståelse för hur man handskas med konflikter i olika kulturer  samarbetar vi även med en konflikthanterings specialist och kulturellt betingade konfliktlösningar.

Vi har även tillgång till specialistkompetens inom den asiatiska och afrikanska kulturen.

Ni väljer själva vilka delar ni vill ha Online respektive Live.

Vi kan även om ni önskar inkludera boken "Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer samt arbetsmaterial till ett förmånligt pris.

Öppna allmänna
2 dagars kurser

Vi genomför även öppna 2 dagars utbildningar i samarbete med Kompetenstjänst.

Innehåll
Dag 1:
Interaktiv föreläsning  
Utmana dina fördomar
Definition kultur
Perspektivseende & perspektivbyten Interkulturell kompetens Interkulturell kommunikation
Integration en förändringsprocess  
Arabisk och muslimsk kultur
Bemötande nivåer  
Kulturverktyget
Tillåtande diskussioner med högt i tak
Dag 2:
Workshop & coachning
Fallstudie analyser


Syfte
Bryta tystnadskulturen och öppna upp för tillåtande, respektfulla och nyanserade samtal kring våra olika kulturella perspektiv.
Diskutera kulturella skillnader med din egen erfarenhet som utgångspunkt. Ge deltagarna tillgång till föreläsarens framtagna vetenskapligt baserade “Kulturverktyg". Skapa större förståelse och insikt om den muslimska och arabiska kulturens mångfald. Men även förståelse för hur våra inprogrammerade värderingar påverkar våra liv och hur de styr våra tankar, normer, attityder, åsikter och beteende. Att vilja och klara av perspektivbyten blir en viktig del i kulturmötet därför är syftet att träna på att både tolka vår egen kultur ur vårt eget perspektiv, ur andras perspektiv och tvärtom.
En viktig del är att träna, diskutera, reflektera och arbeta med verkliga fallstudier samt kulturverktyget som utgångspunkt.


Målgrupp
Du som i ditt yrke möter och måste hantera olika kulturer såväl i mötet med dina mångkulturella kunder (patienter, elever, bidragstagare etc) som med kollegor på din mångkulturella arbetsplats, vare sig det är på hemmaplan eller på den internationella arenan. 

Datum 
På grund av Covid har vi valt att avvakta med datum eftersom denna utbildning fungerar bäst live.
På grund av 
20/2

När du väljer innehåll till din utbildning, tänk då på att:

  • Ställa frågan, VARFÖR?

Varför behöver ni en utbildning? Vad är målet med utbildningen? Kommer den nya kunskapen leda till det ni vill uppnå?
För att kunna få en förändring behöver ni ett klart svar på varför kursen behövs. Hur kan utbildningen minska kulturkrockar och skapa givande kulturmöten som ger mervärde för såväl kunder som företaget och medarbetarna. 

 

  • Fråga er VILKEN kunskap ni behöver för att nå ert mål? 

Vad behöver du och dina medarbetare veta för att kunna utföra ert jobb bättre? Tillsammans kan ni försöka beskriva det som är viktigt för just ert företag. När ni kontaktar mig så hjälper jag er att sålla och plocka fram förslag på relevant kunskap. 
 

  • Era behov och mål är utgångspunkten.

Glöm inte att sätta upp beteendemål och utgå från dem när ni väljer eller designar utbildningen. Vilka förändringar i beteende vill du se? Vad vill du att dina kollegor ska göra mer eller mindre av? När vet du om du har lyckats? Försök vara specifik och gör målen mätbara.