Logo test 2

Kulturkrock eller Kulturmöte?

Föreläsningar, utbildningar, coaching konsultuppdrag och workshops


Live och digitalt!

Kompetens

Interkulturellt ledarskap, mångkulturella arbetsplatser och interkulturell kompetens

i mötet mellan svensk, arabisk, afrikansk och muslimsk kultur


Madeleine Eriksson
Xena Consulting

Boka en öppen 
föreläsning


inom interkulturell kompetens i mötet med den arabiska & muslimska kulturen
 
Välj datum
20 april Online
Mångkulturella arbetsplatser


17 Maj Online
Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar araber & muslimer

 Utbildning & konsultuppdrag

Boka en utbildning
 

- 2 dagars skräddar-sydd utbildning
- Längre skräddarsydda utbildningar (workshop, coachning)
- 2 dagars öppen utbildning


Boka en 
Konsult

Köp
   Boken 

Så konstiga NI är!

(O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer

Läs mer här

Tänk om, tänk nytt!

Det bästa sättet att undvika kulturkrockar är att umgås och bli vänner.

När olikheter möts behöver vi, oavsett kulturell bakgrund, vara nyfikna på varandra och "våga utmana våra fördomar. När vi är vänner motiveras vi att byta perspektiv samt se bakom våra olikheter och våra förutfattade meningar, vilket inte alltid är lätt men möjligt och nödvändigt.


Att genomgå en förändring, att tänka om, tänka nytt är utmanande! Det är enklare att fortsätta i invanda mönster som känns tryggt. En trygghet som minskar vår förmåga att mötas över kulturella gränser, och som istället innebär att vi fastnar i våra förutfattade meningar vilka influera kulturmötet negativt. 

Tillåtande, nyanserade och respektfulla samtal med högt i tak är en annan förutsättning i kulturmötet då det medför att samspelet förenklas. Först då vi är vänner som samtalar öppet med varandra kan vi maximerar nyttan av våra olikheter, och förvandla kulturkrockar till lyckade kulturmöten som ger mervärde.

På mina föreläsningar, utbildningar och workshops får du tillgång till ett effektivt forskningsbaserat verktyg som jag kallar för "Kulturverktyget". Det hjälper dig att uppnå interkulturell kompetens. En kompetens som ger ökad förståelse för kulturmöten.

Eftersom jag bott, arbetat, varit gift och fött barn i den arabisk muslimska kulturen har jag speciell kompetens inom dessa kulturer.

Välj ett av nedanstående tema eller mixa ihop dem som det passar er bäst. 

 


Välj ert tema!
 Interkulturell Kompetens
Interkulturell Kommunikation

Interkulturellt Ledarskap
Mångkulturella arbetsplatser
Integration en Förändringsprocess
Arabisk/muslimsk kultur
Inspirationsföreläsning 
Utlandsanställda
Konsultuppdrag

 

Med en workshop och/eller coaching blir det mer effektivt att såväl undvika som bemöta kulturkrockar. 
Tillsamman bestämmer ni vad ni vill uppnå och vad ert mål med workshopen är.

Exempel på mål och syfte skulle kunna vara

 • att följa upp, förfina och utveckla ert mångkulturella bemötande
 • att kartlägga hur ni arbetar med interkulturellt ledarskap
 • att utveckla en ny process för interkulturellt bemötande
 • att ta fram en integrationsstrategi 
 • att förankra en process, strategi, ett bemötande eller  ledarskapet.
 • att ta fram en väl genomtänkt "mångkulturell" policy 

Köp boken
Så konstiga NI är!
Boken om kulturkrockar mellan 
svensk, arabisk och muslimsk kultur

författare, så konstiga ni är, interkulturell konflikthantering, kulturverktyg, interkulturellt ledarskap, kulturkrockar, kulturmöten, utlandsanställda, utbildningspaket, workshops, fördomar, arabisk kultur, föreläsare, utbildare, utbildningar, konsult

Handen på hjärtat!
Visst har du, eller har haft, fördomar och förutfattade meningar om andra kulturer. Visst har du någon gång tyckt att de är ”konstiga”. Det är helt naturligt, framförallt om du saknar information och fyller ut dina kunskapsluckor med allmänna stereotyper. 

Var lugn, du kan rätta till ditt misstag!

Vill och är du redo att ändra ditt slentrianmässiga synsätt på andra kulturer med kunskap? Om ja!, ja då håller du rätt bok i din hand. Den hjälper dig att öka din interkulturella kompetens och fylla ut din brist på kunskap.

Boken visar vägen hur man går från polariserade dysfunktionella mångkulturella miljöer till inkluderande arbetsplatser där ömsesidig anpassning och samhörighet genererar mervärde.

Innehållet är baserat på personlig erfarenhet, lärdom och anekdoter från medverkande på mina föreläsningar samt på forskningsmaterial som förklarats och förenklats i mitt framtagna ”kulturverktyg”.

En längre utbildning hjälper er att effektivt och hållbart tillgodose era behov och enklare tillvarata olika individers kulturella perspektiv. Resultatet blir att ni lär er arbeta långsiktigt med att förvandla kulturkrockar till lyckade kulturmöten som i  förlängningen ger mervärde för såväl företaget som medarbetarna.

En utbildning på 2 dagar eller mer, innehåller en workshop och coachning. Förutom att ni skräddasy innehållet kan ni även välja ett färdigt utbildningspaket eller själva plocka ihop det innehåll som matchar era specifika behov.
Ett utbildningspaket kan inkludera: 

 • Kortare föreläsningar och längre utbildningar
 • En eller flera workshops
 • Coachning
 • Konsulttjänster
 • boken - Så konstiga NI är! 
 • Online och/eller levande föreläsningar och utbildningar
 • Streaming av en eller alla tre av mina filmer
 • Uppföljning med mera.
Bokar du ett utbildningspaket får du ett attraktivt paketpris

"Det var en av de bättre föreläsningarna jag varit på om arabisk kultur. Jag fick många aha upplevel-ser.
Jag har träffat arabiska kvinnor sedan vi bildade föreningen Sadaka för kvinnor i bostadsområdet Nacksta 1992. Nu förstår jag skillnaderna i tal och kultur. Toppen." 
Berit Carlsson, Forza Nacksta, Sundsvall 

"Det bästa var att Madeleine är jättebra att kommunicera och hon har en mycket bred kunskap i ämnet." 
Manuel Garrido/Båstad Kommun

"Hon hade forskningsbaserat sitt innehåll."

"Väldigt duktig, påläst och inspirerande föreläsare, utbildningen var större och mer omfattande än jag förväntade mig, väldigt bra." 
Ulf Ålander, Landstinget Väster Norrland

"Det här borde göras för Sveriges Riksdag"

 

"Man fick en god inblick i vanligt förekommande situationer & konflikter som kan uppstå på mångkulturella arbetsplatser samt bra verktyg för att bättre förstå & hantera dessa i organisationen." 
Anders Åberg, koncernchef, AB Nordic Works Consulting

"Det var en opartisk föreläsning som slog hål på myter"

Några referenser

Arbets- & socialförvaltningen i Trollhättan
Gymnasieskolan i Ängelholm
Integrationsenheten i Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen i Ovanåkers Kommun
Boende ensamkommande barn
Östhammar Kommun
Arbetsförmedlingen i Falun
Universitetssjukhuset i Linköping
Studie- och yrkesvägledare i Karlstad
Näringslivscentrum, Arvika
Kommunfullmäktige, Kil
Holmbergstalare
Finsam, Helsingborg
EU's Integrationsprojekt, Hylte/Falkenberg
Förskolan i Bjurholm
Folkuniversitetet i Falun
Livsmedelsinspektörer i Malmö
Kompetenstjänst
Med flera...

föreläsningar, utbildningar, utbildningspaket, utbildare, konsult, författare, interkulturellt ledarksap, mångkultur, mångkulturella arbetsplatser, kulturkrockar, kulturmöten, kulturell medvetenhet, fördomar, perspektivbyten, interkulturell kompetens, interkulturell konflikthantering