Logo test 2

Kulturkrock eller 
mångkulturell dynamik?


Som konsulter, föreläsare och coacher hjälper vi er att uppnå mångkulturell dynamik i era kundmöten samt på er mångkulturella och mångreligiösa arbetsplats 
 


Spetskompetens 

Mötet med den arabiska och muslimska kulturen
 



Madeleine Eriksson
Xena Consulting

 

Vi stärker ledningsgrupper, ger ledare verktyg
och medarbetare kulturell kompetens

Föreläsningar och utbildningar

Mångkulturella konsulttjänster

mångkulturella konsulttjänster, mångkulturella ledningsgrupper, kulturanpassat ledarskap, HR mångkulturell anställningspolicy, interkulturell marknadsföring, mångreligiösa arbetsplatser, interkulturellt ledarskap, mångkulturella ledare,

Vi hjälper er hela vägen!

Vi coachar ledningsgruppen att skapa en tydlig mångkulturell policy som reflekterar företagets mångkulturella och mångreligiösa värderingar. En policy som skapar trygghet, ”boostar” och ger ledare kulturanpassade verktyg så ni kan dra nytta av mångfaldens kraft.   
Vi utbildar och coachar medarbetare att utveckla en vinstgivande och inkluderande mångkulturell gruppdynamik där alla känner sig välkomna och värdefulla oavsett deras kulturella eller religiösa bakgrund. 

Exempel på kunder

Omdömen

Xena consulting, föreläsningar, utbildningar, mångkulturell coachning, mångkulturella konsulttjänster, interkulturell kompetens, arabisk kultur, muslimska kultur, afrikansk kultur, kinesisk kultur

"En god inblick i vanligt förekommande situationer och konflikter som kan uppstå på mångkulturella arbetsplatser plus bra verktyg för att bättre förstå samt hantera dessa i organisationen." Anders Åberg, koncernchef, AB Nordic Works Consulting.

"Det bästa med föreläsningen var att få ökad kunskap/ förståelse för och därmed bättre bemötande av personer från olika arabiska kulturer, graden av
religiositet, tidigare och nuvarande kontext gör mig tryggare i situationen som behandlare och därmed mera trovärdig." Eva-Lotte Eliasson psykiatrisjuksköterska"


Fler exempel här

Boken

Så konstiga NI är!
(O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer

Så konstiga Ni är,  (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer, författare, interkulturell kompetens, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturellt ledarskap, kulturanpassat ledarskap,

Baksidetext


Handen på hjärtat!

Visst har du, eller har haft, fördomar och förutfattade meningar om andra kulturer.

Visst har du någon gång tyckt att de är "konstiga". Det är helt naturligt, framförallt om du saknar information och fyller i dina kunskapsluckor med allmänna stereotyper

Var lugn, du kan rätta till ditt misstag!

Vill och är du redo att ädra ditt slentrianmässiga synsätt på andra kulturer med kunskap?

Om ja! Ja, då håller du rätt bok i din hand. Den hjälper dig att öka din interkulturella kompetens och fylla ut dina kunskapsluckor. Allt innehåll är baserat på såväl personlig erfarenhet som på vetenskapliga artiklar och modeller vilka förklaras och förenklas i mitt framtagna "Kulturverktyg".

Läs mer här

Lyssna på intervjun

Boka en öppen digital föreläsning


Interkulturell Kompetens
i mötet mellan den svenska och de arabiska, afrikanska och muslimska kulturerna

 23 April
22 Maj


Boka här


Alternativt ta hem en föreläsning eller utbildning till din arbetsplats här



 

Visste du att:


När du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar och den egna kulturen så påverkar det din framgång vad gäller allt, från förhandling, försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?