Logo test 2

Kulturkrock eller 
mångkulturell dynamik?


Som konsult, föreläsare och författare hjälper jag er att uppnå mångkulturell dynamik i era kundmöten samt på er mångkulturella och mångreligiösa arbetsplats 
 


Spetskompetens 

Mötet med kollektiva
och hierarkiska kulturer

 Madeleine Eriksson
Xena Consulting

 

Interkulturell Kompetens är verktyget för att uppnå
mångkulturell dynamik i kundmöten och på arbetsplatsen 

Visste du att:

När du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar och den egna kulturen så påverkar det din framgång vad gäller allt, från förhandling, försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?