Logo test 2

Konsultuppdrag

Vi hjälper dig hela vägen från början till slut med att ta fram
en effektiv inkluderings- och kulturell mångfalds
strategi.

Som konsulter kan vi assistera er med att ta fram
strategier och ger förslag på åtgärder etc. Tillsammans går vi igenom era behov varefter vi genomför olika analyser, diagnostiserar, sätter upp mål, tar fram en plan etc. Självklart kan vi även agera operativt under en period om så önskas.

Som konsulter kan vi hjälpa dig som är
- Ett privat företag eller en kommun/region etc som vill ta fram en bättre integrationsstrategi
- En mångkulturell arbetsplats att bättre utnyttja och effektivisera mångfalden 
- Ett politiskt parti som vill ta fram en integrationsstrategi i sitt politiska program
- Utlandsanställd vare sig ni ska skicka svensk personal att arbeta och bo under en längre tid i utlandet
   eller om ni ska anställa utländskpersonal till ert svenska bolag.
-  I en mergers and acquisitions (M&A) situation där ni behöver förstå varandras företags-, ledarskaps-, 
   kommunikations-, konflikthanterings- och motivationskultur

Vår kompetens
Kulturell medvetenhet och interkulturell kompetens
mångkulturella arbetsplats (planering & strategier i syfte att uppnå ökad konkurrenskraft)
Interkulturellt ledarskap 
Nyanländas och expatriaters integrationsprocess (i Sverige eller utomlands)
Svensk exportpersonals möte med den arabiska, muslimska (asiatiska/afrikanska) affärskulturerna 
Leva & arbeta utomlands