Logo test 2

Föreläsningar och kurser

Alla föreläsningar och kurser är interaktiva och skräddarsydda


Mixa våra teman som det passar er!

Välj gärna en speciell inriktning som exempelvis kvinnornas situation i arabvärlden eller om skolsystemet, vården, hur en arbetsplats fungerar, ledarskapspreferenser, koranskolor, skillnader mellan svenska och arabiska värderingar, hur man gör affärer, hur man umgås, familjen eller mer om ett land etc.


Våra kurser inkluderar workshops, gruppsamtal och coachning samt olika kulturverktygg.

Våra teman

Utnyttja mångfaldens potential!

Kulturkrock eller kultumöte?
I våra föreläsningar, seminarier och utbildningar arbetar vi med utgångspunkten att gå från dyra kulturkrockar till vinstgivande kulturmöten. Med hjälp av kunskap, verktyg och kompetens blir det möjligt att effektivisera och bättre utnyttja den kulturella mångfaldens potential.

Våra egna erfarenheter
Med egna erfarenheter av integrations- & förändringsprocessen föreläser och utbildar vi om processens olika stadier i mötet med hierarkiska och kollektiva kulturer som de arabiska, muslimska, afrikanska och även de kinesiska kulturerna.

Integration en förändringsprocess 
Förändring kan bestå av en omställning på en arbetsplats som för vissa individer kan kännas svår medan andra är mer förändringsvilliga. Integration är en förändring, men mer omvälvande eftersom det handlar om stora omställningar då man flyttar från en kultur till en annan. Det normala och godtagbara för oss, kanske är ovanligt eller oacceptabelt i en annan kultur. 

Målet med en integration bör alltid vara inkludering
Känslan av att känna sig inkluderad blir en viktig faktor eftersom inkludering handlar om att få tillhöra och känna sig sedd. Alla människor oavsett kultur behöver få tillhöra och få bekräftelse. 
Kulturell inkludering på en arbetsplats innebär att skapa en miljö där alla medarbetare, oavsett bakgrund eller kulturell identitet, känner sig välkomna, respekterade och inkluderade. Arbetar man med det som utgångspunkt kan man utnyttja mångfaldens kompetens och skapa en win win situation som leder till bättre arbetsmiljö, ökad attraktivitet för talanger, bättre kundrelationer och minskade diskriminering och fördomar etc. 

Upplägg och exempel på innehåll

Du får förståelse för hur man kan uppnå interkulturell kompetens
Med en första inblick i hur man effektivt kommunicerar, interagerar och arbetar med människor från olika kulturell bakgrund får du förståelse för kulturella normer och värderingar. Vi hjälper dig att utveckla färdigheter för att förstå dig själv, din egen kultur och din förmåga att anpassa ditt beteende till en annan värdegrund. Att förstå sig själv är att förstå andra! För bästa resultat är det nödvändigt att alla parter i kulturmötet är motiverade till att byta perspektiv och få interkulturell kompetens. 

Skräddarsytt innehåll med målet att utveckla strategier för att överbrygga kulturella klyftor
På alla våra föreläsningar uppnår du kulturell medvetenhet som ger dig kunskap om kulturella skillnader och som är det första av tre steg (medvetenhet, kompetens och intelligens).

På en heldagsföreläsning får du förståelse för hur man kan uppnå interkulturell kompetens och hur man effektivt kommunicerar, interagerar och arbetar med människor med olika kulturell bakgrund. Vi jobbar med att byta perspektiv, förstå integrationsprocessen och vikten av inkludering.

På en utbildning går vi på djupet med kunskap och träning för att uppnå interkulturell intelligens. Utbildningarna kännetecknas av intensitet och samarbete som är kopplat till verkliga, tydliga och värdeskapande situationer. Fokus ligger på att skapa en förbättring både på det personliga planet, i kundmötet och på din mångkulturella och mångreligiösa arbetsplats.  

På en inspirationsföreläsning får du en interaktiv, provokativ och befriande timme full med humor om våra olika kulturella pespektiv. På kort tid får ni många AHA-upplevelser som kommer att öka er förståelse för både den egna och andras kulturella värderingar. Ni får en rejäl energikick och ögonöppnare som motiverar er att verkligen ta tag i era kulturkrockar i verksamheten.