Logo test 2

Arabisk Kultur i mötet med svensk skola

Föreläsningen kan kombineras med eller fokusera på den afrikanska & kinesiska skolan

Vad vi erbjuder
I föreläsningen om hur den arabiska kulturen möter den svenska skolan, föreläser vi om hur den arabiska kulturen vilar på en värdegrund där familjen, klanen och kollektivet är det som ska främjas.

Samtidigt som värdegrunden för den svenska skolan bygger på att vi ska främja aktning för varje människas egenvärde, individens frihet och integritet samt låta varje enskild elev finna sin unika egenart. Skolan ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.


Kulturkrock
När den arabiska kulturen möter den svenska skolan är det lätt att en kulturkrock uppstår då arabiska föräldrar kan uppfatta den svenska skolan som slapp. Föräldrarna kan uppfatta det negativt att deras barn uppfostras till att argumentera och ifrågasätta föräldrarnas, kollektivets och t o m lärarens ord och idéer.

Denna norm- och värderingskonflikt riskerar att skapa problem för eleverna eller som en elev uttryckte det: ”Jag pratar som en svensk, fast jag pratar arabiska också, ser ut som en arab, fast jag brukar bete mig som en svensk i skolan men hemma är jag mer som en arab…”


Syfte med föreläsningen

Att få möjlighet att diskutera och analysera svårigheterna som uppstår i dagens skola.
Vi tar upp vad som händer i mötet mellan dessa två kulturer till diskussion. Exempelvis: Hur ska den svenska läraren handskas med både svenska och arabiska elever i samma klassrum ?
Hur ska den arabiska eleven kunna balansera livet i skolan och hemma?
Hur ska vi få en balans mellan vår svenska individuella värdegrund och den mer kollektiva kulturella dimensionen?
​​​​​​

Innehåll

Definition kultur
Hur våra värderingar styr oss
Kulturverktyg
Kulturella Dimensioner
Kulturkrockar
Interkulturell kompetens och kommunikation
Olika arabländers utbildningssystem i jämförelse med det svenska
Struktur, pedagogik och samspel i Sverige jämfört med i den arabiska och muslimska kulturen
Barnens uppväxtmiljö