Logo test 2

Interkulturell Kompetens

Att förstå sig själv är att förstå andra!
Bagateller som att bestämma tid för möten, ta initiativ, sätta gränser, göra affärer, leda en mångkulturell organisation med mera kan vara komplext och svårt. Därför behöver vi öka vår förståelse för varandras värderingsperspektiv. Utan förmågan till perspektivsyn är det lätt att vi fastnar i våra förutfattade meningar som riskerar att influera kulturmötet negativt.

På föreläsningen 
Med interkulturell kompetens får du en första inblick hur du kan bli mer effektiv i att kommunicera, interagera och arbeta med människor från olika kulturella bakgrunder. På en föreläsning når du kulturell medvetenhet och börjar förstå konceptet interkulturell kompetens som handlar om att förstå egna värderingar, kunna byta perspektiv och utmana sina fördomar. På utbildningen kommer du att få mer tid att öva på och utveckla din interkulturella kompetens samt komma närmre slutmålet som är interkulturell intelligens.

Vi använder våra kulturverktyg
Under föreläsningen får du tillgång till våra olika ”kulturverktyg” som bland annat förklarar mekanismerna både bakom våra egna värderingar och den andra partens. En framtagen modell som vi kallar för "Kulturverktyget" är baserat på såväl egna erfarenheter som på välkända vetenskapliga modeller. 

Fortsätt med ett utbildningspaket
Via en utbildning kan du så småningom uppnå och tillämpa interkulturell intelligens som betonar den aktiva tillämpningen i verkliga situationer. Du blir mer lyhörd för kulturella nyanser, får empati för andras perspektiv och förmågan att bygga meningsfulla kontakter med individer från olika bakgrunder. Vilket gör det möjligt för dig att navigera i komplexa interkulturella interaktioner med lätthet och känslighet.

Vi belyser vilka kulturella faktorer som påverkar våra värderingar 
Vi byter perspektiv och tittar på hur den andra individen i kulturmötet uppfattar dig och tvärtom. Det kräver att man byter infallsvinkel, vilket kan vara en svår och utmanande förändring där man behöver tänka om, tänka nytt och se ur olika perspektiv. Det är enklare att fortsätta i invanda mönster som känns trygga. En trygghet som inte utvecklar vår förmåga att mötas över kulturella gränser.

Innehåll

Acceptera och utmana dina fördomar
Kunskap i kulturell medvetenhet och grunden i interkulturell kompetens
Begreppsutredning (kultur, värderingar, interkulturell kompetens)
Perspektivbyten (Your perception of me is a reflection of you)
Kulturverktyget – hur det är uppbyggt och används (läs mer om verktyget här)
Diskussion, workshop och coachning
 

Skräddarsy innehållet till er bransch och era behov
Välj en kultur ni vill veta mer om (t.ex arabisk, muslimsk, afrikanska eller kinesisk kultur)