Logo test 2

Mötet med den arabiska och muslimska Kulturen

Föreläsningen kan bytas ut samt kombineras med den afrikanska & kinesiska kulturen.

Att flytta till eller från något gör skillnad.
Själv flyttade jag (Madeleine) till Tunisien inte från Sverige. Jag talade franska vilket fungerade överallt, jag flyttade in i ett sammanhang det vill säga min dåvarande mans familj samt att det var väldigt lätt att få tunisiska vänner. Det var lätt att känna sig inkluderad! Trots det var det en enorm omställning där svårigheten var att hitta en balans mellan mina egna värderingar och de nya, framförallt då det gällde att uppfostra våra barn.

Många som kommer till Sverige flyttar från sitt hem, sin trygghet och kanske från ett krig. De lämnar kvar släktingar i krigszoner och kommer till en helt annorlunda kultur utan att kunna språket, utan sammanhang och till en kultur där det är svårt att få vänner. 

Sätter man detta i relation till hur svårt det kan vara med en mindre förändring som en förändring som ska genomföras på en arbetsplats inser vi att en "kulturflytt" är betydligt större och svårare.


Våra egna erfarenheter är utgångspunkten
På våra föreläsningar och utbildningar använder vi oss av våra kulturexperters egna erfarenheter av integrations- & förändringsprocessen. Vi har själva gått igenom processens olika stadier och vet hur svårt det kan vara även fast vi själva valde att flytta. Förändringen är speciellt komplex i mötet med den svenska kulturen för individer som kommer från hierarkiska och kollektiva kulturer som de arabiska, muslimska, afrikanska och även de kinesiska kulturerna.

Målet är inkludering
Målet med en integration bör alltid vara inkludering i den nya kulturella omgivningen såväl språkligt som värderingsmässigt. Vid en förändringsprocess är resultatet dels beroende på individens förändringsförmåga och dels på omgivningens vilja att inkludera någon som "inte är som vi".

 

Förslag på innehåll


Vi assisterar dig till en ökad förståelse av hur du uppnår en högre interkulturell kompetens och interkulturell intelligens.
Föreläsningen eller utbildningen är interaktiv och upplagd kring exempel, diskussioner, reflektioner, analyser, våra gemensamma erfarenheter, videoklipp, musik etc.


Problematik
När den svenska kulturen möter hierarkiska, kollektiva kulturer som lever och arbetar i nuet är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. Med många års erfarenhet av båda kulturerna guidar vi dig till en ökad förståelse för skillnaderna i våra kulturella bakgrunder.

Innehåll i föreläsningen
Innehållet är baserat på forskning, egna erfarenheter, arabisk/muslimska/afrikanska och kinesiska nyhetskanaler och sociala medier.

Ni skräddarsyr inriktningen och får tillgång till olika kulturverktyg 
Kulturbegreppet
Interkulturell kompetens i 8 steg.
De kulturella imensionerna (Geert Hofstede).
Kulturverktyget och de fyra stegen; Notera, Tolka, Förstå och Bemöt.
Konstrasterna mellan den svenska, arabiska och muslimska kulturen, (svensk/kinesisk eller svensk/afrikansk).
Begreppsförklaringar (islam, arab, muslim, islamist, jihadist etc).
Med mera. 

Ni väljer att rikta föreläsningen mot en speciell sektor som skolan, arbetsplatsen, vården, polisen eller något annat som passar in just på er situation.


Syfte med föreläsningen
Att förbereda mångkulturella möten genom att ge deltagarna tillgång det enkla ”kulturverktyget”
Att ge större förståelse och insikt om den arabiska/muslimska kulturens mångfald.
Att ”våga” diskutera kulturella skillnader med högt i tak.
Att klara av svåra perspektivbyten
Att träna på nya tankemönster i mötet med andra värderingar och kulturer.