Logo test 2

Vi erbjuder konsulttjänster inom följande områden

Så här arbetar vi som konsulter

Vi hjälper dig hela vägen från början till slut med att ta fram en effektiv, inkluderande och dynamisk mångkulturell strategi.

Tillsammans går vi igenom era behov varefter vi genomför olika analyser, diagnostiserar, sätter upp mål, tar fram en strategi etc. Självklart kan vi även agera operativt under en period om så önskas.

För att gå från tids- och energikrävande kulturkrockar till berikande kulturmöten och dynamiska mångkulturella arbetsplatser är det viktigt att arbeta med:


1. Förebyggande och långsiktigt arbete som inkluderar att:

  • Ta fram väl genomtänkta företagsvärderingar, policy och en mångkulturell HR-strategi.
  • Skapa en inkluderande stämning där nyfikenhet och lyhördhet är viktiga faktorer
  • Kulturanpassa ledarskapet
  • Arbeta med interkulturell kompetens bland alla anställda
  • Kunskapsinhämtning om varandras kulturer.


2. Interkulturell konfliktlösning som innebär att man inser varför kulturkrocken uppstod, vilka värderingar som krockade, att konflikter löses på olika sätt i olika kulturer och hur man kan hitta lösningar.

3. Att man utmanar sina fördomar eftersom de är en känslomässig ofta omedveten reaktion på våra olikheter behöver vi bearbeta dessa fördomar genom att: uppmärksamma, undersöka och analysera dem, acceptera, erkänna och möta dem med nyfikenhet och slutligen utmana dem

4. Är villig att byta perspektiv. Att förstå sig själv är att förstå andra vilket innebär att man behöver vara villig byta perspektiv för att se varandras och sitt eget beteende ur olika synvinklar. 

5. Tillåtande och respektfulla samtal med högt i tak
där en avvikande åsikt aldrig resulterar i konsekvenser eller gruppförtryck.


 Vi föreläser, utbildar, genomför grupparbeten, workshops, träning och coachning


 

Vi samarbetar med INWAYS konsultbyrå m.fl.


InWays är en konsultbyrå som arbetar med bl.a verksamhetsutveckling, chefsstöd och mentorskap. De sätter människan i centrum i alla sina processer och analyser. Vilket är extra viktigt att ha med sig i kulturella utmaningar, vare sig det handlar om att utveckla en mångkulturell dynamik mellan medarbetare, kulturanpassa sitt ledarskap, skapa en fungerande mångkulturell arbetsplats eller att lyckas med en fusion eller ett förvärv (M&A) då olika företagskulturer möts. 

I samarbete med InWays analyserar vi verksamhetens behov, väljer rätt verktyg och processer samt hjälper till med genomförandet. Vi säkerställer att arbetet blir implementerat och förankrat i företaget - allt för att säkerställa ett lyckat och mätbart resultat som kan följas upp.