Logo test 2

Konsulttjänster

Vi stöttar er hela vägen mot en vinstgivande mångkulturell och mångreligiös arbetsplats

Vi hjälper ledningsgrupper, ledare, HR och alla övriga medarbetare att utveckla er mångkulturella miljö till en arbetsplats med en tydlig vision, strategi och policy för kulturell mångfald och inkludering. En arbetsplats där kulturell kompetens, trygghet, förståelse och respekt utvecklas.

Med ökad kunskap kan ni dra nytta av era kulturella olikheter
En arbetskultur som är vägledande, inkluderande, öppen för olika idéer, flexibel och förändringsbenägen kan dra nytta av kulturell mix och skapa en vinstgivande och initiativrik miljö som har förmågan att känna av, identifiera  och utnyttja möjligheter.

En mångkulturell miljö som både är tydlig och dynamisk öppnar upp för ett initiativrikt mindset
En inkluderande miljö får alla att visa en mer välkomnande inställning till kulturella skillnader, utmaningar och ser kritik som en chans att lära sig mer. Ett dynamiskt och inkluderande mångkulturellt samarbete ger också ett bredare spektrum av perspektiv vilket i sig höjer dynamiken i diskussionerna till en högre kreativ och intellektuell nivå.

Gå från dyra kulturkrockar till givande kulturmöten

Med hjälp av våra utbildningar, verktyg och konsulttjänster

Mångkulturell kartläggning och analys

Mångkulturell & mångreligiös policy, värderingar och strategi

Kulturella medvetenhetsövningar

Mångkulturell rådgivning och coachning

Skapande av mångkulturella paneler


 

Utbeckling av ett kulturanpassat ledarskap

Kulturell kompetensutbildning, rådgivning,  coachning och utmaning av fördomar   

CQ tester
(test för kulturell intelligens)

Skapande av en inkluderande arbetskultur


Kulturell kommunikation & konflikthantering

Mångkulturell rekryterings- och anställningsstrategi

Riktlinjer för att hantera kulturella konflikter

Interkulturell medvetenhet, utbildning för utbildare och kompetensutbildning

CQ tester
(förmågan att arbeta över kulturer)

Organiserar workshops, diskussions sessioner och seminarier 

 

Kulturella workshops och events

CQ tester (kapacitet att arbeta & relatera över kulturer) 

Utmaning av fördomar och perspektivbyten

Feedbacksessioner kring interkulturella frågor

Interkulturella teambuildings- och lära känna varandra aktiviteter

Coachning och mentorskap där medarbetare blir mentorer som stöttar varandra