Logo test 2

Human Resources


Forskning har visat att organisationer som är mångfaldiga och inkluderande har bättre affärsresultat. En tydlig vision och strategi för mångfald och inkludering hjälper organisationen att skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade, engagerade och produktiva, vilket i sin tur kan leda till ökade intäkter och lönsamhet.

På en mångkulturell och mångreligiös arbetsplats behöver HR-medarbetare tänka och agera på ett sätt som främjar inkludering, respekt och jämlikhet för alla medarbetare. Att ha en tydlig vision och strategi för mångfald och inkludering inom organisationen är är en viktig grund och utgångspunkt av flera skäl
 
Det ger organisationen en riktning att sträva efter när det gäller mångfald och inkludering. Det definierar organisationens övergripande mål och värderingar och hjälper till att skapa en enhetlig och sammanhållen strategi för att uppnå dem.
 
Genom att kommunicera en tydlig vision och strategi för mångfald och inkludering kan organisationen engagera medarbetare och ledare på alla nivåer. Det skapar både trygghet och förståelse för varför mångfald och inkludering är viktigt och hjälper till att skapa en kultur där alla känner sig delaktiga och värdefulla.

En tydlig mångkulturell anställsningsstrategi kan hjälpa organisationen att attrahera och behålla talanger från olika bakgrunder och erfarenheter. Men också att  Genom att visa ett åtagande för mångfald och inkludering blir organisationen mer attraktiv för olika kandidater och bidrar till att bygga en diversifierad arbetsstyrka.

Mångfald och inkludering främjar innovation och kreativitet genom att ge olika perspektiv och idéer. En tydlig vision och strategi uppmuntrar till att dela och utveckla olika tankesätt och erfarenheter, vilket kan leda till ökad innovation och bättre problemlösning.
 
Vi hjälper med er mångkulturella anställningspolicy, med utbildning för er som utbildare och med att lägga upp strategier för skapande av mångkulturell dynamik. Vi kan även agera som en panel med olika bakgrunder för att få en bredare perspektiv på er mångkulturella och mångreligiösa anställningsstrategi.

Interkulturell Marknadsföring

Det är nästan omöjligt att leva i dagens samhälle utan att interagera med någon från en annan kultur. Dessa kulturmöten kan ge oss möjlighet att lära av andra, uppskatta våra olikheter och utveckla våra perspektiv.

Tyvärr resulterar många av dessa möten i missförstånd och kulturkrockar som istället skapar barriärer. Oförmåga och ovilja att respektera och uppskatta kulturella olikheter kan påverka våra personliga liv och våra företag negativt.

Att nå ut med sitt företags erbjudanden internationellt innebär att interagera med en kulturellt mångfaldig publik.


Grunden för all marknadsföring innebär att förstå kundernas behov för att bättre kunna tillfredsställa dem. När man expanderar sin verksamhet på den internationella marknaden blir det avgörande att förstå kulturella aspekter relaterade till kunden, dess konsumtion och inköpsprocess.

Bilder, symboler, färger och former har olika betydelse i olika kulturer, samtidigt skapar olika marknader sina egna regler och spelregler. Lägg därtill att varje region har särskilda beteendenormer, uppföranderegler, specifika attityder, olika kommunikationssätt, språk och vanor inser man vikten av att bygga en marknadsstrategi som tar hänsyn till kulturell mångfald.

Ett utmärkt exempel på en lyckad marknadsstrategi är en välkänd amerikansk läsk som idag har tagit fram över 100 smaker av en enda produkt, som de nu säljer runt om i världen. Å andra sidan kan ett inter kulturellt misstag leda till minskade försäljningssiffror och stora förluster. Det hände ett läkemedelföretag då de gick in på en asiatisk marknad med en vit vitamindroppe. Det visade sig nämligen att vitt symboliserar döden i vissa delar av Asien och för kunderna kunde dropparna självklart inte förknippas med ett hälsosamt liv.

Dessa exempel visar på vikten av att vara medveten om kulturell mångfald, skaffa kunskap, analysera och planera innan man expandera internationellt.  Med interkulturell marknadsföring, försäljning och kommunikation ökar chanserna för framgång och kommer att bli nyckeln till internationell framgång, särskilt för små och medelstora företag.