Logo test 2

Ledare

Kulturella olikheter kan vara frustrerande och irriterande för alla parter
En mångkulturell inkluderande arbetsplats kräver ett helt nytt tänkande och mer kunskap. Om man inte vet hur man ska hantera en sådan miljö kan det ge upphov till en missgynnsam företagskultur. Vilket i förlängningen kan innebära skillnad mellan vinst och förlust.

Som ledare blir du den viktigaste länken för att skapa en inkluderande mångkulturell miljö  
Såväl på arbetsplatsen som i mångkulturella kundmöten blir din roll som ledare avgörande. Vissa arbetsgivare och ledare vet hur de kan dra nytta av kulturella olikheter medan andra har svårigheter att hantera situationen. Att förvandla en mångkulturell miljö till en inkluderande arbetsplats kräver tid och tålamod men resultatet ger ökad dynamik, kreativitet, konkurrenskraft och trivsel. 

Att våga och vilja ompröva sina ställningstaganden och sitt ledarskap
Mångkulturella ledare står inför komplexa situationer där utgångspunkten är att kulturella skillnader finns i allt. Som i hur vi löser konflikter, vad vi motiveras av, hur vi behöver ledas i en förändring, vårt sätt att kommunicera, hur vi uppfattar ett ledarskap, vilken typ av ledare vi föredrar m.m. 

Internationella företag har förstått att ekvationen ”olikheter ger mervärde” stämmer
Företag som förstått att ekvationen "olikheter ger mervärde" har bevisligen nått längre. Anledningen är att varje gruppmedlem tillför något den andra inte har tänkt på. I dylika miljöer har gruppens medlemmar tvingats ge akt på sig själva, sin personlighet och sin kulturella bakgrund för att kunna vara öppna och mottagliga för nya och helt annorlunda tankemönster. Vilket visat sig vara vinstgivande speciellt i tider där förändring är nödvändigt. Även forskningsresultat visar ett positivt samband mellan mångfald, produktivitet, effektivitet och ökad innovationsgrad.

Komplicerat? Var lugn, vi hjälper er hela vägen i mål!

Vi stöttar er på resan till en inkluderande miljö där mångkultur ger mervärde
För att ta fram en skräddarsydd genomförandeplan börjar vi med att gå igenom era behov, ser över era kulturella dilemman, kulturkrockar och tittar på er policy. Därefter genomför vi en kulturell kartläggning, olika analyser, diagnostiserar, sätter upp mål, tar fram en strategi som innehåller utbildning, coachning, workshops etc. 

På våra utbildningar går du från kulturell medvetenhet till interkulturell intelligens
För att uppnå stadiet av kulturell intelligens erbjuder vi en utbildning där du bland annat får tillgång till olika kulturverktyg, verktyg för att kulturanpassa sitt ledarskap, interkulturella kommunikations- och konflikthanterings strategier. Vi guidar dig i hur ni bör arbeta för att skapa inkluderande miljöer och bygga dynamiska mångkulturella team. I utbildningen ingår coachning, workshops, diskussioner, träning, rådgivning, CQ test (Cultural Intelligence test) och djupare kunskap om hierarkiska kulturer (speciellt den arabiska, muslimska, kinesiska och afrikanska).
 

Från dyra kulturkrockar till vinstgivande kulturmöten
Vi går igenom vilka kulturkrockar ni har, hur de uppstår, om de skapar problem, i så fall varför de är ett problem, i vilka sammanhang det är ett problem och hur man kan bemöta situationen. Vi utgår från en mångkulturell arbetsplats men tittar även på hur man bör hantera mötet med kunder. Men även i det omvända kundmötet, det vill säga när en svensk kund möter en anställd från med annan kulturell bakgrund.

Du får öva på att byta perspektiv, utmana dina fördomar och i kulturell medvetenhet  
Vi identifiera, erkänner, diskuterar, ser över våra myter samt utmanar våra fördomar och missuppfattningar om olika kulturer. Därefter gör vi en "mytbrytning" där alla får söka och presentera fakta om sin fördom och myt. Ni får möjlighet att dela personliga berättelser och erfarenheter för att främja empati och förståelse för varandras perspektiv. Vi genomför kulturella aktiviteter och övningar kring våra olikheter. Bland annat genomlyser vi hur man uppfattar ledarskap i olika kulturer, hur religion påverkar kultur och vice versa, lagar och regler kring religion och jämlikhet och självklart hur ni kan arbeta med det på ett positivt sätt. 

Vi kan även agera operativt under en period om så önskas